Iedereen (M/V/X) vanaf 10 jaar is welkom.

 

Wij focussen op:

  • Mensen met een verstandelijke beperking (VE)
  • Mensen met een autismespectrumstoornis (ASS)
  • Mensen met een psychische kwetsbaarheid (angststoornissen, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, …) (PSY)
  • Mensen met een chronische aandoening (kanker, NAH, Parkinson, diabetes, MS, …) (CA)
  • Mensen met een fysieke beperking (maar geen rolstoel) (FYS)

Er is geen basketbalervaring vereist! We bouwen op vanaf nul.

 

We beginnen recreatief, in het zogenaamde ‘opstartmodel’.  In dit model staat de individuele en teamontwikkeling centraal.

 

De bedoeling is om op termijn ook te mogen proeven van competitie en/of tornooien.

 

Wij vragen enkel dat onze leden:

  • Kunnen functioneren in groep
  • Geen continue één-op-één begeleiding nodig hebben.

 

Uiteraard kunnen begeleiders en/of ouders de training eventueel volgen vanuit de cafetaria (en de eerste keren mogen zij ook plaatsnemen in de trainingszaal)